• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE İPTALİ - MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA ELEKTRİK-ELEKTRONİK, CİHAZ VE EKİPMANLARIN BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI İŞİ

İHALE İPTAL İLANI

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na Elektrik-Elektronik, Cihaz ve Ekipmanların Bakım, Onarım ve Periyodik Bakım Hizmetinin Yapılması işi’nin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası:

2020/205981

1-İdarenin

a) Adresi: VİŞNEZADE MAH. DOLMABAHÇE SARAYI 34357

b) Telefon ve faks numarası:0212 236 90 00/ 0212 236 29 06

c) elektronik posta adresi :

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı        

a) Milli Saraylar Web sitesi tarihi : 28.04.2020

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :-------

3-İhale iptal tarihi  :11.05.2020

4- İptal nedeni veya nedenleri :Yapılan son kontrollerde yaklaşık maliyette bazı kalemlerin sehven girildiği tespit edildiğinden ihale iptal edilmiştir.