• TICKET

Presidency of The Republic of Türkiye, Directorate of National Palaces

İHALE İPTALİ - 5 ADET TARİHİ HALININ RESTORASYONU HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İPTAL İLANI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 Adet Halının Restorasyonu İşi ’ ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir

İhale kayıt numarası :

2022/302542

1 - İdarenin

a) Adresi : Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul

b) Telefon ve faks numarası : 0212 236 90 00 - 212 236 29 06

c) Elektronik posta adresi  :-----

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

  a) Milli Saraylar İnternet Sitesi    :11/04/2022

3 - İhale iptal tarihi : 14/04/2022

4 - İptal nedeni veya nedenleri: Söz konusu işin Kamu Yatırımları kitabında dahil olduğu projenin yıllık olması nedeniyle tekrar ihaleye çıkılmak üzere iptal edilmiştir.