Restorasyon Atölyeleri

TEKNİK ATÖLYELER

 • Cam

  Daire Başkanlığımıza bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikaların, müştemilat binaları ile yeni binaların cam, ayna ve çerçeve işlerini amacına uygun olarak yürütmektedir.

 • Stucco

  Milli Saraylar’a bağlı tarihî saray, köşk, kasır ve müştemilat binalarının, restorasyonunda şutuk sıvaları yapılmaktadır. “Stucco (şutuko)” kelimesi kısaca mermer taklidi anlamına gelmektedir. Şutuk sıva, labastır alçısı, doğal pigmentler (toz boya) tavşan tutkalı karışımından oluşur ve mum cila ile parlatılır. Şutukta renk ve estetik sonsuzdur. Mermerden hafiftir ve binaların iç kısımlarına uygulanmaktadır. Ayrıca kullanıldığı mekânları sıcak tutma özelliği vardır. Bakımı iyi yapılırsa gittikçe sağlamlaşarak daha dayanıklı hale gelmektedir.

 • Demir

  Milli Saraylar’a bağlı binaların demir, sıcak demir ve teneke (çinko) ile ilgili talep edilen restorasyon ve imalat, demir ve döküm kaynak yapılması, döküm fener direklerinin ve başlıklarının tamiratlarının aslına uygun olarak yapılması, demir konstrüksiyon işlerinin yapılması, yeni imalat ve eskiye uygun olarak tamir ve tadilat çalışmaları yapılmaktadır.

 • Kurşun

  Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan saray, köşk, kasır, fabrika, sosyal tesisleri ile her türlü eklenti, ana bina ve müştemilat binalarının kurşun kaplı çatıları ile ilgili talep edilen bakım, onarım ve yapım çalışmaları atölye tarafından sürdürülmektedir. Restorasyon çalışmalarından toparlanarak depolanan hurda kurşunların Kurşun Döküm Atölyesi’ndeki fırına taşınarak dökümü yapılmaktadır. Hurda kurşundan elde edilen kalıp kurşunları hadde makinesinde işlenmesi suretiyle levha kurşun elde edilmektedir. Levha kurşunlar tek tek sarılmak suretiyle çatıya taşınarak kaplama yapılmaktadır. Yapılan kurşun kaplama çalışmalarında, parapet duvar cephelerine, duvar üstleri ve saçakların kurşun kaplaması, beraber tamamlanmaktadır. Kurşun kaplı çatılarda ağaçlardan kopan püsküller ve kuşların getirdikleri yabancı cisimlerin temizliği ile kenetlerin bakımları periyodik olarak yapılmaktadır.

 • Marangoz

  Milli Saraylar’a ait tüm binaların marangozluk ve dülger işlerini yürüten atölyede; sert ağaç, torna, oyma, parke döşeme, mobilya restorasyon ve yenileme çalışmaları amacına uygun olarak yapılmaktadır.

 • Parke

  Atölyemizde Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tarihî yapıların parke ve ahşap döşemelerinde cilalama işlerinin (mum cila, mat-parlak vernik cila) aslına ve amacına uygun olarak yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

OBJE RESTORASYON ATÖLYELERİ

 • Ahşap & Torna

  Ahşap-Torna Atölyesi, gerekli restorasyondan geçmiş tarihî mobilyaların (koltuk, kanepe, masa, dolap, sandalye, konsol vb.) eksik veya bozulmuş parçalarının, orijinal şekil ve desenin dışına çıkmadan, torna işlemiyle yeniden üretimini yapmaktadır. Atölye, Mobilya Restorasyon Atölyesi’nde imal edilen mobilyaların tornalanma işlerini yaparak destek hizmet vermekle ve yapılan bu çalışmaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Ayrıca mimarî öğelere ait ahşap parçaların da üretimini yapmaktadır.

 • Altın Varak

  Milli Saraylar’a bağlı saray, köşk ve kasırların duvar ve tavanlarında, iç dekorasyonu zenginleştiren kalemişi ve altın varak süslemeler ile altın varaklı taşınabilir objelerin bozulan kalemişi ve varak restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar atölyenin ustaları tarafından; konsülite (muayene), sağlamlaştırma ve temizlik; dökülen ve kaybolmuş bölümlerde estetik tümleme gibi aşamalarla gerçekleştirilmektedir. Varak restorasyonlarda 23 karat altın yapraklar kullanılmakta; su bazlı (Osmanlı varağı) ve yağ bazlı yapıştırma tekniği uygulanmaktadır. Su bazlı yapıştırma tekniğinde, altın yapraklar yapıştırıldıktan sonra “mazgala” ya da “mühre” denilen aletlerle (akik taşı, fildişi, kurt dişi) parlatılarak som altın görünümü verilmektedir. Yağ bazlı yapıştırma tekniğinde ise, zemine sürülen ve “miksiyon” denilen vernik üzerine yapıştırılmaktadır.

 • Cilt

  Cilt Restorasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan kitap, belge, hat vb. deri ve kağıt içerikli eserlerin restorasyonunu yapmaktadır. Uygulamalar, yüzey temizliğini, düzeltme işlemini, preslemeyi ve eksiklerin orijinal yapıya uygun ve geri dönüşümlü malzemelerle tamamlanmasını kapsamaktadır. Milli Saraylar Koleksiyonu’nda yer alan suluboya tabloların, Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi’ndeki kitapların cilt restorasyonu ve bakımı Cilt Atölyesi’nde yapılmaktadır. Bununla birlikte, restorasyon ve yeni imalâtlarla ilgili her tür malzeme eksiğini saptayıp teminini sağlamak ve restorasyonun atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmak da Cilt-Kâğıt Atölyesi’nin görevleri arasında yer almaktadır.

 • Çilingir

  Çilingir Atölyesi’nin öncelikli görevi, tarihî kilit, kol ve tokmaklarının bakım, onarım ve orijinaline uygun imalâtını yapmaktır. Ayrıca atölye, anahtar yapımı, kapı hidroliği ayarları, makine tamiri, mantar bariyer tamiri, çeşitli kaynak, torna, freze, taşlama, tesviye vb. türlü mekanik uygulamaları gerçekleştirmekte ve diğer restorasyon atölyelerine restorasyon uygulamalarında destek hizmeti de vermektedir.

 • Çini & Soba

  Çini Soba Atölyesi, koleksiyonumuzda yer alan çini ve seramik sobaların onarımı yapmak ve bu çalışmaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Uygulamalar, parçaların uygun malzemelerle bir araya getirilmesini, iç sıva-sac-çamur bağlantılarının yapılmasını, orijinal şekil ve desenin dışına çıkmadan estetik tamamlamanın yapılmasını kapsamaktadır. Depolarda yer alan demonte sobaların, bir araya getirilmesi sürecinde çizim, montaj gibi işlemler de atölyenin görevleri arasındadır.

 • Halı & Kilim

  Halı-Kilim Atölyesi, bazı sarayların ve köşklerin zeminlerindeki halı ve kilimlerim bakım ve onarımından ve yapılan işlerin atölye kayıtlarının (dokümantasyon, uygunluk, atölye kayıt defteri) tutulmasından sorumludur. Halı bakım ve onarımı, temizledikten ve uygun malzemelerle tamamlandıktan sonra aynı zamanda eksik parçaların tespitini ve zayıf kısımların güçlendirilmesini içerir.

 • Metal

  Metal Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan heykel, sehpa, madalya, silah, yemek aletleri vb. metal içerikli eserlerin restorasyon uygulamasını yapmaktadır. Uygulamalar, eserin mekanik veya kimyasal yöntemlerle yüzey temizliğini, orijinal şekil ve bezemeye sadık kalarak parçaların birleştirilmesini, eksik bölgelerin benzer malzemelerle dökülerek tamamlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca sergi amaçlı kuruma girecek veya kurum dışına çıkacak (yurt iç ve yurt dışı), eserlerin konservasyon durumlarını değerlendirilmek ve yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Temel koruma konularıyla ilgili olarak saray, köşk ve kasırlarda görevli personele atölye çalışanlarınca eğitim verilmektedir.

 • Saat

  Saat Restorasyon Atölyesi, tarihî saatlerin bakım ve onarımı ile eksik parçalarının orijinaline uygun imalâtını yapmak, saatlerin periyodik kontrollerini yaparak çalışır durumda olmasını sağlamak ve yapılan uygulamaların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Saat Restorasyon Atölyesi, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında sergilenecek olan eserlerin durumları hakkında çalışmaların yapılmasıyla da görevlidir.

 • Porselen & Cam

  Porselen-Cam Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan seramik, cam, porselen, mermer, fildişi ve dekoratif taş içerikli eserlerin restorasyonunun yapıldığı atölyedir. Restorasyon uygulamaları, eserin orijinal form ve desen özelliklerinin dışına çıkmadan uygun ve geri dönüşümlü malzemelerle parçaları bir araya getirmeyi, eksik bölgeleri tamamlamayı ve estetik işlemleri kapsamaktadır. Sergilenecek eserlerin yüzey temizliği, paketleme ve nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sergi amaçlı kurum dışına çıkacak (yurtiçi ve yurtdışı) eserlerin konservasyon durumlarının değerlendirilmesi ve yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydının tutulması atölyenin görevleri arasındadır. Ayrıca, porselen ve cam eserlerle ilgili temel koruma konularıyla ilgili olarak saray, köşk ve kasırlarda görevli personele atölye çalışanlarınca eğitim verilmektedir.

 • Tekstil

  Tekstil Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, halı dışındaki kıyafet, paravan, mobilya döşeme kumaşları, perde, stor, levha, seccade, yatak örtüsü gibi tekstil malzemelerin restorasyon ve konservasyon uygulamasını yapmak; sergi amaçlı kurum dışına çıkacak (yurtiçi ve yurtdışı) ve kuruma girecek eserlerin konservasyon durumlarının tespit etmek, yapılan restorasyonların atölye içi (belgeleme, rapor, atölye kayıt defteri) kaydını tutmakla görevlidir. Uygulamalar, eserin mekanik yöntemlerle temizliğini, orijinal şekil ve bezemeye sadık kalarak parçaların birleştirilmesini, eksik bölgelerin benzer malzemelerle tamamlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, temel koruma konularıyla ilgili olarak, saray, köşk ve kasırlarda görevli personele eğitim vermek ve restorasyonla ilgili her tür malzeme eksiğini saptayıp teminini sağlamak da atölyenin görevleri arasında yer almaktadır.