Aynalıkavak Musiki Müzesi

Aynalıkavak Kasrı’nda bir musiki müzesi kurma fikri, ilk olarak Sultan II. Abdülhamit’in torunlarından Gevheri Osmanoğlu’nun girişimleriyle ortaya çıkmıştır. 1984’te Osmanoğlu ve varisleri saz, nota, taş plak vb. Eserlerden oluşan koleksiyonlarını burada sergilenmek üzere bağışlamışlardır. Bu girişimin ardından musikiye sonsuz katkısı olmuş, bestekâr bir padişah olan III. Selim’in yaşadığı bu kasrı bir musiki müzesine dönüştürme girişimleri başlamıştır.

Gevheri Osmanloğlu’nun arşivinin ardından başka koleksiyoner ve sazendeler de müzeye pek çok enstrüman bağışlamıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu’da ait sazlar da Aynalıkavak Kasrı Koleksiyonu’na katılmıştır. Müzenin koleksiyonunda toplamda 65 adet saz, 200 üzerinde taş plak, çok sayıda nota ve basılı eser bulunmaktadır.