Hakkımızda

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihî fabrikaların, uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi ile görevlidir. Kuruluşu, Cumhuriyet’in ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, üç saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır. Tüm bu yapıların ve objelerinin kültürel ve tarihî arka planlarına sadık kalınarak korunmaları, restore edilmeleri ve milli kültürümüzün değerli unsurları olarak yerli-yabancı ziyaretçiler tarafından modern müzecilik anlayışı içinde ziyaret edilmelerinin sağlanması, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının temel işlevidir. Özenli çevre düzenlemeleri yapılan saray, köşk, kasır ve fabrikalarda, kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarıyla gezi ve dinlenme hizmetleri verilmekte; sergi, sempozyum, konferans, panel, konser vb. kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Öte yandan, gerek süsleme, tefriş unsurları ve tarihî eşyalarıyla gerekse mimarî özellikleriyle bu yapılar; uzmanlar tarafından çağdaş yöntemler ışığında kayda geçirilmekte; kurumun kendi bünyesindeki atölyelerde, konusunda deneyimli ve eğitimli ustalar tarafından restorasyon ve konservasyonları sürdürülmektedir. Yapılan araştırma çalışmalarının sonuçlarıysa, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca hazırlanan bilimsel nitelikli dergi, kitap, katalog gibi yayınlarla yerli-yabancı araştırmacı ve ziyaretçilere duyurulmakta, tanıtılmaktadır.

Misyonu

Muhafazası altındaki tarihî ve kültürel eserleri koruyup en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmaktır.

Vizyonu

Korumakla yükümlü olduğu tarihî eserleri yaşatmanın yanı sıra, bu eserlerin tüm dünyanın kültürel mirasının bir parçası olduğu bilinciyle, bünyesinde bulunan mekânları ve eserleri yerli-yabancı tüm ziyaretçilere açık tutmaktır. Milli Saraylar, aynı zamanda, söz konusu tarihî mirasın dünya ölçeğinde tanınmasını hedeflemektedir.

 

Faaliyet Raporları

Mali Raporlar